Špecializované zariadenie Kotva

Návštevy v Špecializovanom zariadení Kotva

S postupným uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení pristupuje ŠZ Kotva od 17.5.2021 podľa usmernenia BBSK  k postupnému obnovovaniu návštev v zariadení.

Prosíme návštevníkov, aby dodržiavali nasledovné pravidlá:

  • Návšteva sa pred príchodom telefonicky dohodne na dátume a čase návštevy.
  • Pri vstupe je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hod., alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hod., alebo potvrdením o prekonaní COVID-19 nie starším ako 180 dní, alebo potvrdením o kompletnom očkovaní proti COVID-19.
  • Odporúčaný počet návštevníkov pre 1 klienta je max. 2 osoby s výnimkou rodinných príslušníkov.
  • Maximálna dĺžka návštevy je 1 hod.
  • Pri vstupe do ŠZ Kotva je nutné každému návštevníkovi zmerať teplotu. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia nebude návštevníkovi umožnený vstup. Taktiež nebude umožnený vstup do ŠZ Kotva ani návštevníkovi, ktorý žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte.
  • Pred návštevou sú návštevníci povinní vykonať dezinfekciu rúk a pri návšteve sú povinní používať OOP – rúška a jednorázové rukavice.
  • Návštevníci sú povinní pred návštevou podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.
  • Návštevníci realizujú návštevu na nádvorí ŠZ Kotva, v prípade nepriaznivého počasia vo vyhradených priestoroch – jedáleň. Ak klient obýva izbu sám, alebo na izbe sú ubytovaní súrodenci, návšteva je umožnená na izbe. Ak je klient pripútaný na lôžko, návšteva je umožnená na izbe. Druhý spolubývajúci klient sa na izbe v čase návštevy nebude nachádzať.
  • Odstup medzi jednotlivými návštevami je min. 2 m. Pre nedostatok vonkajších a vnútorných priestorov je možné v ŠZ Kotva vykonávať súčasne 2 návštevy. Vo vnútorných priestoroch- jedálni, môže byť návšteva iba pre jedného klienta.
  • V návštevných priestoroch bude zabezpečené vetranie. Po ukončení návštevy sa všetky dotykové plochy vydezinfikujú.

Vážení návštevníci, veríme, že svojim zodpovedným správaním nebudete ohrozovať seba a svojich blízkych. Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.

Uvoľňovanie ďalších opatrení v ŠZ Kotva bude závisieť od aktuálneho vývoja situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19.

___________________________________________________________________________________________________                                                                                        

Špecializované zariadenie Kotva má nízky počet klientov, ktorými sú dospelí muži. Celé zariadenie je moderne a útulne zariadené, čo s prispením nášho vľúdneho a ochotného personálu vytvára vysoký komfort a pohodlie domova. Naše zariadenie je rodinného typu, žijeme tu ako jedna veľká rodina.

Od ruchu centra mesta Brezna sme vzdialený asi 1 km, v mestskej časti Predné Hálny. I keď je blízko hlavná cesta, máme tu pokoj, kľud a pohodu a môžeme si oddýchnuť na pekne upravenom nádvorí. Poloha zariadenia nám umožňuje veľmi ľahkú a rýchlu dostupnosť do mesta, ako aj do okolitej prírody.