O nás

Vznik zariadenia sa datuje od r. 1988. Vznikli sme z bývalého Domova soc. služieb pre ženy. Budova bola neúčelová, priestory nepostačujúce, malé. Zlepšenie životných podmienok klientov, humanizácia, modernizácia, a bezbariérovosť zariadenia sa docielila v roku 2006 realizáciou projektu „Rekonštrukcia a prístavba DSS Kotva“. Rekonštrukcia bola spolufinancovaná zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Zvýšila sa kapacita zariadenia a rozšírili sa poskytované služby o denný pobyt. Z neúčelovej budovy sa dosiahlo moderné účelové zariadenie, ktoré je prínosom nielen pre existujúcich klientov, ale svoje opodstatnenie má aj v regióne, hlavne v možnosti využívať služby denného pobytu pre občanov z blízkeho okolia.

Naši klienti sú ubytovaní v útulne zariadených 9 dvojposteľových a v 2 jednoposteľových izbách. Svoj voľný čas môžu tráviť v telovýchovno-relaxačnej miestnosti – klubovni, v internetovej miestnosti s malou knižnicou alebo v obývačke s veľkým televízorom. K dispozícii majú kuchynku, kde si sami môžu pripravovať jedlá a nápoje. Na spoločenské hry a rôzne spoločenské podujatia slúži útulná hala.

Od roku 2008 máme zavedený systém manažérstva kvality a sme držiteľom certifikátu o riadení kvality poskytovaných služieb podľa ISO 9001:2008. Zariadenie spĺňa všetky požiadavky a štandardy a je porovnateľné s krajinami EÚ (požiadavky na ubytovacie zariadenia v zmysle Vyhlášky č. 259/2008 Z. z.). ŠZ Kotva je zapísané v registri poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja, číslo registračnej karty je 124.1./4.

Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 198/2011 od 1.5.2011 je Špecializované zariadenie Kotva strediskom DD a DSS Luna Brezno. Sociálne služby naďalej poskytujeme v pôvodnom rozsahu a v pôvodných priestoroch.