Poradovník čakateľov

S účinnosťou od 15.9.2018 prechádza agenda prijímania žiadostí a vedenia poradovníkov späť na zariadenia sociálnych služieb.


 

Všetky poradovníky BBSK