Zamestnanci

V ŠZ Kotva pracuje 11 odborných zamestnancov, 1 upratovačka/práčka a 0,5 údržbár/vodič. ŠZ vedie vedúca strediska/sociálna pracovníčka.
Skladbu odborných zamestnancov tvoria: 1 zdravotná sestra, 8 inštruktoriek sociálnej rehabilitácie a 1 pracovná terapeutka.

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky pre danú pracovnú pozíciu.