ODŠTARTUJ TO S TÝŽDŇOM DOBROVOĽNÍCTVA 2022- POĎAKOVANIE

Klienti Špecializovaného zariadenia Kotva ďakujú
dobrovoľníkom Emilovi a Petrovi a dobrovoľníčkam Darke,
Marte a Darinke za ich účasť na Dni dobrovoľníctva
19.9.2022.
Bolo nám s Vami super a dúfame, že k nám prídete opäť!

klienti Kotvy